Lokata strukturyzowana

Lokata strukturyzowana to bankowy produkt, który pozwala zarabiać zarówno na spadkach jak i wzrostach na giełdzie papierów wartościowych. Jej niewątpliwą zaletą jest gwarancja zachowanych środków poprzez minimalizację ryzyka. Nazwa owego depozytu wywodzi się z jego budowy . Lokaty strukturyzowane składają się bowiem z dwóch części: tej bezpiecznej i tej ryzykownej. Element bezpieczny to obligacje lub standardowe lokaty bankowe. Zajmują one ok 80% struktur. Część, która powszechnie uważana jest za ryzykowną to opcja lub fundusz inwestycyjny. Są to instrumenty obarczone większą stopą ryzyka. Dają także szanse konsumentom na większy zarobek. Jest to więc forma inwestycji, która daje szanse na efektywne pomnażanie swoich oszczędności przy gwarancji zachowania kapitału. Lokata strukturalna to inwestycja na lata. Dzieję się tak z powodu wydłużonego czasu jaki lokata czy obligacja potrzebuje na wypracowanie zarobku. W większości przypadków struktury oznaczają zamrożenie funduszy na okres 3/4 lat. W nielicznych przypadkach depozytariusze mogą liczyć na wypłatę kapitału w dowolnym momencie. Przykładem lokaty ustrukturyzowanej jest polisa na życie. Spotkać możemy takie, które sprzedawane są jako certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Według analityków rynek struktur dopieroraczkuje w naszym kraju. W porównaniu do Europy czy Ameryki jesteśmy daleko w tyle. Notowany jest jednak sukcesywny wzrost zainteresowania tą formą inwestycji jako alternatywnego źródła dochodów. Na dzień dzisiejszy Polacy  mogą wybierać spośród inwestycji związanych z m.in. branżą energii odnawialnej, towarów rolnych i żywności. Rozpoczęcie inwestowania za pośrednictwem lokaty strukturalnej jest banalnie proste. Wystarczy jedynie wypełnić formularz jaki znajduje się na stronie instytucji, która w ofercie zawiera ten właśnie finansowy instrument.