Czuwa nad nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Traci na atrakcyjności ale nadal jest jedną z najważniejszych form oszczędzania a już tym bardziej lokata bankowa jest ważnym elementem naszego świata finansowego w okresie kryzysu.

Dlaczego?

To proste ponieważ w okresie kryzysu najczęściej jest inflacji, a inflacja to wzrost cen i utrata wartości pieniądze. Jeżeli trzymamy pieniądze w domu tracą one na wartości i nie są też bezpieczne.

Tymczasem lokata bankowa zapewnia nam nie tylko bezpieczeństwa naszych pieniędzy ale również chroni przed inflacja.

Na wstępie należy wyjaśnić co to jest lokata.
Otóż lokata jest to umowa jaką zawiera klient tego rynku z bankiem na z góry określony czas, czyli pożycza bankowi pieniądze na określony również procent a po wygaśnięciu umowy albo jest ona odnawialna albo właściciel lokaty odpiera zdeponowany kapitał wraz z określonymi umową odsetkami.

Pamiętać jednocześnie należy że od zysku potrącony zostanie podatek oraz współczynnik inflacji. Ważny jest również odpowiedni dobór lokaty bowiem przy każdej lokacie inne mogą być warunki zdeponowania pieniędzy w banku. Na przykład częstotliwość kapitalizacji odsetek, bowiem im częściej są one kapitalizowane i dopisywane do kapitału tym lepiej bowiem później wraz z nim procentują i tym większy jest później zysk. Ci którzy nie znają rynku lokat bankowych a na przykład chcieliby w nim zaistnieć, czyli zdeponować swoje pieniądze w banku mogą zadawać sobie pytanie czy lokata bankowa jest bezpieczna. Otóż jak już na wstępie zaznaczyliśmy lokata jest jedną z najbezpieczniejszych form służących do oszczędzania pieniędzy, a to dlatego ponieważ nad rynkiem lokat czuwa bankowy fundusz gwarancyjny. Tak samo zresztą jak nad kontami oszczędnościowymi oraz kontami osobistymi.

Nie ma takiej możliwości abyśmy stracili swoje pieniądze jeżeli umieścimy je w bankach na lokatach bankowych czy też kontach bankowych, a możemy na tym tylko zarobić.