Oszczędzaj bez ryzyka

Inwestycje bez ryzyka – czy to w ogóle możliwe? Nie do końca – nawet najbezpieczniejsze produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty, wiążą się z bardzo niskim, ale jednak występującym ryzykiem upadłości banku, któremu powierzyliśmy nasze nadwyżki finansowe.

Jest wiele sposobów pomnażania swojego majątku, ich efektywność zależy od bardzo wielu czynników. Generalna zasada jest dość prosta: im szybciej chcemy zarobić, tym większe ryzyko będziemy musieli ponieść.

Tu szybkie zyski, to najczęściej kwestia nadzwyczajnego szczęścia. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z bardzo spektakularnymi krachami finansowymi w kilku mniej lub bardziej oddalonych od Polski krajach. To dosyć poważnie zachwiało globalne zaufanie do lokat bankowych, a nawet obligacji skarbowych. Wygląda zatem, że trudno mówić o oszczędzaniu bez jakiegokolwiek ryzyka – można jedynie takie ryzyko w znaczącym stopniu ograniczyć.

Ryzyko, a czas

Musimy pamiętać, że duże znaczenie ma czas, w którym chcielibyśmy pomnożyć nasze oszczędności. Inwestycje długoterminowe obarczone są zdecydowanie niższym ryzykiem, ponieważ w przypadku ewentualnych spadków mają szanse na ich odrobienie w dłuższym horyzoncie czasowym.

Giełda

Jedną z form oszczędzania może być inwestycja w akcje i przy dużym szczęściu można na tym dobrze i dość szybko zarobić. Niestety, tak samo szybko można stracić. W takim przypadku kluczem do zmniejszenia ryzyka może być znajomość branży, w jaką planujemy zainwestować – to pozwoli nam we właściwy sposób dobierać spółki rokujące wzrostami. Musimy jeszcze pamiętać, że nigdy nie stawiamy na jedną spółkę, zawsze powinniśmy rozsądnie rozkładać aktywa między kilka podmiotów z dobrze rozwijającej się branży.

Lokaty i obligacje

W obu przypadkach, ciężko liczyć na ogromne i szybkie zyski, ale to chyba ciągle najbezpieczniejsze formy oszczędzania. Pamiętamy jednak wszyscy przypadek cypryjski i grecki, które dobitnie dowiodły, że nie są one całkowicie wolne od ryzyka. Mnogość ofert rynkowych ułatwia wybór lokaty bankowej dostosowanej do naszych potrzeb. Warto zorientować się w ofercie obligacji skarbowych i ulokować oszczędności w papierach tych najszybciej i najlepiej rozwijających się gospodarek światowych.

W związku z zawirowaniami na rynkach finansowych na atrakcyjności zyskały ostatnio inne formy oszczędzania. Obecnie coraz bardziej popularne jest inwestowanie w kruszce, nieruchomości czy nawet zabytkowe samochody.

Właściwie nawet odkładanie oszczędności do porcelanowej skarbonki niesie ze sobą jakieś ryzyko, ale trzeba pamiętać, że nawet niewielka kwota dobrze ulokowana, może się efektywnie pomnożyć.