Tylko 20% Polaków oszczędza na lokatach i kontach oszczędnościowych

Większość Polaków twierdzi, że to brak umiejętności i determinacji stanowi większą barierę w oszczędzaniu niż ich ograniczone możliwości finansowe. Tylko dwóch na dziesięciu Polaków deklaruje regularne oszczędzanie, a zaledwie 20% korzysta z konto oszczędnościowych i lokat. Dlaczego tak mało rodaków przechowuje swoje oszczędności na kontach oszczędnościowych i lokatach?

Prawie 60% Polaków nie potrafi oszczędzać na konkretny cel przez długi okres, a aż dla 80% z nas ustalanie planu oszczędzania i trzymanie się go jest zdecydowanie za trudne.

Jak Polacy oszczędzają?

Aż połowa badanych Polaków, a dokładnie 54% przyznaje się do tego, iż nie posiada umiejętności zarządzania budżetem domowym, w związku z tym nisko oceniają swoją wiedzę na temat samego oszczędzania. 31% nie ma żadnej metody na oszczędzanie, a 9% przyznaje, że wydaje swoje dochody bez bieżącego planowania.

Większość badanych rozumie oszczędności jako pozostałość po wydatkach konsumpcyjnych, a nie jako celowe działanie. 68% Polaków do oszczędzania zniechęca konieczność rezygnacji z przyjemności i przymus nadzorowania wydatków.

Niektórzy jednak oszczędzają

Zgromadzone oszczędności posiada tylko 67% polskich gospodarstw domowych, w których każdego miesiąca odkłada się od 200 do 500 złotych. Systematyczne oszczędzanie deklaruje jednak zaledwie 18% gospodarstw domowych.

Tylko 13% badanych Polaków przechowuje swoje oszczędności na kontach oszczędnościowych, a 7%  na lokatach terminowych. Z kolei 10% badanych przechowuje swoje oszczędności w domu. Dodatkowo bardzo mało osób oszczędza długoterminowo. Najwięcej odłożonych środków w bankach stanowią depozyty na 4-12 miesięcy. Porównując Polskę z innymi krajami, poziom długoterminowych oszczędności jest na niskim poziomie.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że 58% Polaków w wieku 18-55 lat deklaruje, iż zarobione środki najczęściej wydaje na bieżące potrzeby, a tylko 42% ankietowanych na koniec miesiąca posiada zbędne finanse.

Stopy procentowe nie zachęcają do oszczędzania

Wyniki badań wyraźnie pokazują, że Polacy, by zacząć systematycznie oszczędzać, potrzebują wiedzy i odpowiednich produktów. Niestety do oszczędzania nie zachęcają bardzo niskie stopy procentowe, przez co formuła gromadzenia środków na lokatach i rachunkach nie jest już atrakcyjna.

88% ankietowanych Polaków uważa, że oszczędzanie jest powodem do dumy, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa, a także umożliwia realizację własnych zamierzeń.