Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane stają się w ostatnim czasie żywym tematem do dyskusji. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się narzędzi finansowych na polskim rynku. Mimo zapobiegliwości i inwestycji w lokaty jesteśmy bowiem coraz bardziej skłonni do alternatywnych sposobów pomnażania kapitału.

W najprostszym tłumaczeniu produkty strukturyzowane to instrument inwestycyjny, który składa się z dwóch elementów – obligacji (coś co chroni nasz kapitał) i opcji (coś co pozwala nam zarabiać). Rok 2011 jest czasem malejącej koniunktury giełdowej. Wyniki jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych maleją z dnia na dzień. Rośnie więc zainteresowanie bezpiecznymi depozytami bankowymi. W ostatnim czasie przeżywamy także wysyp wysoko oprocentowanych lokat bankowych. Jakie są zalety inwestycji w produkty strukturyzowane?
Dają one możliwość osiągania zysków na rynku kapitałowym ograniczając jednocześnie poziom ryzyka straty środków. To forma inwestycji jest uznawana za głównego konkurenta dla tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które lokują kapitał w akcjach . Dzięki rozłożeniu inwestycji na różne instrumenty np. w opcje, produkty strukturyzowane dają możliwość zarobku nawet w przypadku spadku wartości akcji.  Kolejną zaletą struktur jest uzależnienie zysków nie tylko od kondycji giełdy, ale także od notowań surowców czy towarów. Dają nam one możliwość osiągania dużych zysków. Konstrukcja struktur daje nam duże prawdopodobieństwo ponadprzeciętnych dochodów przy założeniu korzystnej sytuacji na rynku. Jednak w obecnej sytuacji , inwestorzy muszą mieć świadomość ewentualnej straty. Produkty strukturyzowane sprzedawane są w większości przypadków w postaci polisy ubezpieczeniowej.  Dochód wypłacany jako świadczenie ubezpieczeniowe zwolniony jest z 19% podatku Belki.