Lokata bankowa w naszym kraju

Lokata bankowa w naszym kraju uważana jest za jedną z najlepszych form inwestowania kapitału. Na zachodzie trendy w tej materii są jednak zgoła inne. Według oficjalnych danych oprocentowanie na lokacie u naszych zachodnich sąsiadów nie jest wyższe niż 2%. Oczywiście są i wyższe progi jednak jest to średni wynik. Czy Polska będzie do tego dążyła? Czy odsetki na lokatach się zwiększą?

Otóż nasze tendencje w kontekście upodabniania się do zachodnich sąsiadów obrazują , że taki trend niewątpliwie nastąpi. Nie mamy się jednak co póki co porównywać do Niemiec czy do Francji gdzie status życia jednostek jest zdecydowanie wyższy. Poza tym warto wspomnieć również o tym, że w tych krajach, wysokorozwiniętych większa jest świadomość inwestycji. Zamiast lokat bankowych w tych państwach konsumenci stawiają na inwestowanie środków na przykład w fundusze inwestycyjne czy w alternatywne formy lokowania środków finansowych. Dlatego lokaty terminowe zostały w tych obszarach nieco zaniedbane. Jednak chęć inwestowania w tego rodzaju aktywa pociąga za sobą większe nakłady oszczędności, których nasi rodacy po prostu nie mają. Dlatego wiele lat upłynie zanim zaczniemy myśleć takimi kategoriami jak nasi sąsiedzi. Lokaty terminowe póki co w naszym kraju mają się całkiem nieźle, choć ich oprocentowanie spada i spadać w dalszym ciągu będzie z powodu redukcji stóp procentowych. Jednak nie przeraża to konsumentów, którzy w dalszym ciągu traktują lokaty jak największych sprzymierzeńców. Oczywiście lepszy rydz niż nic, dlatego wielu z nas stosuje lokaty regularnie. Jednak warto mieć w pamięci, że istnieją oprócz bankowych depozytów jeszcze inne formy lokowania kapitału z pozytywnym dla nas skutkiem. Trzeba się jedynie rozejrzeć dookoła. Mówi się bowiem , że pieniądze leżą na ulicy. I my jesteśmy tego samego zdania!