Dynamiczny procent na lokacie

Lokaty bankowe dzielą się na takie, które mają stałe oprocentowanie oraz na takie, których oprocentowanie zmienia się wraz z trwaniem depozytu. Do takich lokat zaliczamy depozyty progresywne. Ich cechą charakterystyczną jest to, że w pierwszym miesiącu lokata oprocentowana jest na minimalny procent zaś w ostatnim osiąga bardzo wysokie pułapy.

Podstawowym podziałem lokat bankowym jest kategoryzacja na lokaty terminowe oraz na depozyty dynamiczne. Różnica między nimi jest zasadnicza. Jeżeli chodzi o lokaty terminowe to cechują się one stałym oprocentowaniem oraz określonym z góry czasem zapadalności (co w praktyce oznacza stały okres depozytowy). Lokata dynamiczna inaczej progresywna jest to depozyt, którego oprocentowanie sukcesywnie rośnie wprost proporcjonalnie do czasu upływu depozytu. Banki reklamują owe produkty depozytowe skupiając się jedynie na najwyższym pułapie procentowym a bagatelizując jej najniższy prób. Biorąc pod uwagę całokształt lokaty progresywnej to możemy dojść do wniosku , że jest to produkt nie do końca opłacalny. Jej średnie oprocentowanie wynosi bowiem ok. 4%. W dzisiejszych czasach nie jest więc żaden interes bowiem sama inflacja notowana jest w granica 4,5% – 5%. Nie każdy bank posiada w swojej ofercie ten rodzaj lokaty bankowej. W większości przypadków, lokaty dynamiczne cechują się tym, ze opiewają na rok. Jak wynika z bieżących analiz, najkorzystniejszą alternatywą kusi dzisiaj Santader Bank. Jego lokata bankowa dynamiczna rośnie od 1,5 % do 12%, co średnio daje nam ok. 5,7%. Niestety w dalszym ciągu nie przebija to oferty lokat terminowych, z których niektóre oprocentowane są na poziomie nawet 8% netto. Lokata dynamiczna w jednym aspekcie góruje nad standardowym depozytem – pieniądze jakie w niej ulokujemy mogą być w dowolnym momencie wycofane.