Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

Depozyt bankowy – definicja

Depozyty bankowe to z definicji najprostszy i najpopularniejszy sposób pomnażania naszych oszczędności. Ten metoda inwestycyjna charakteryzuje się szeroka dostępnością i bezpieczeństwem. Sprawdź, dlaczego. Depozyt to inwestycja finansowa, w której inwestor powierza własne środki pieniężne bankowi na pewien okres, po którym ten zwraca je deponentowi z określonym w umowie zyskiem.