Oprocentowanie lokat po październikowych obniżkach stóp procentowych

Oprocentowanie-lokat-po-październikowych-obniżkach-stóp-procentowych

    Październik ubiegłego roku przyniósł znaczne zmiany na rynku produktów bankowych. Jak ta sytuacja odbiła się na oprocentowaniu lokat?

    Decyzją Rady Polityki Pieniężnej w październiku ubiegłego roku stopy procentowe zostały obniżone do rekordowo niskiego poziomu. Taka sytuacje musiała odbić się na rynku kredytów i lokat, których oprocentowanie zaczęło ulegać zmianom. Jak obecnie prezentują się lokaty i czy w dalszym ciągu warto korzystać z tego produktu?

    Continue reading