Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

Nie zabiegaj już o klienta

Na temat rynku lokat bankowych powiedziano już wiele, szczególnie w ostatnim okresie wiele się mówiło o lokatach bankowych ponieważ zaczęły z tego rynku wypływać duże pieniądze które właściciele tych lokat niemal natychmiast lokowali na konta bankowe albo rynek funduszy inwestycyjnych.