banki zabezpieczają karty

Karta płatnicza pozwala na podejmowanie gotówki z bankomatu lub dokonywanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi. Nikogo już nie trzeba namawiać do jej posiadania, bo wygodę, jaką zapewnia nam „plastik” wszyscy znamy.

Ofert proponowanych przez banki jest mnóstwo. Wybierając konkretną kartę płatniczą, z konkretnego banku, biorąc pod uwagę wiele jej atrybutów, musimy uwzględnić zabezpieczenia kart płatniczych. Bezpieczeństwo posługiwania się kartami magnetycznymi zapewnia przede wszystkim kod PIN. Umożliwia on uwierzytelnienie osoby posługującej się kartą. Urządzenie realizujące transakcję odczytuje z karty zawarte w niej informacje dotyczące banku-wydawcy karty, numeru karty oraz daty ważności. Numer karty wraz z kodem PIN wysyłane są do wystawcy karty w celu ich weryfikacji. Wystawca sprawdza, czy podany PIN jest zgodny z zapisanym w bazie danych wystawcy dla danej karty i w razie pozytywnej weryfikacji zwraca numer rachunku bankowego, z którym związana jest dana karta. Następnie wysyłane jest zapytanie do systemu bankowego w celu autoryzacji transakcji na danym koncie na podaną kwotę. W przypadku pozytywnej odpowiedzi transakcja jest zatwierdzana. Nowością na rynku są karty chipowe. Każda karta chipowa składa się z procesora i pamięci, dzięki czemu można umieścić w nich wiele aplikacji, które zwiększają ich funkcjonalność. Karta wirtualna nie ma paska magnetycznego, miejsca na podpis właściciela, ani chipa. Rozważając zabezpieczenia kart płatniczych należy z całą pewnością stwierdzić, że większy poziom bezpieczeństwa oferują karty chipowe.

Charakteryzują się one bezpieczną kontrolą dostępu, możliwością szyfrowania i deszyfrowania informacji, a także możliwością generowania i weryfikowania podpisów cyfrowych. Ale najlepiej zabezpieczone karty nie dają nam 100% gwarancji bezpiecznego korzystania z kart płatniczych. To w dużej mierze od nas samych zależy jej bezpieczeństwo, a tym samym naszych pieniędzy. Ważną sprawą jest pilnowanie kodu PIN, by nie dostał się w niepowołane ręce. Podobnie numer karty i dane zawarte na karcie. Kartę płatniczą musimy trzymać w niedostępnym miejscu i na tyle mieć ją na oku, by w każdej chwili móc zauważyć jej zniknięcie. Dokonując transakcji w sklepie nigdy nie powinniśmy tracić naszej karty z oczu. Jeśli sprzedawca stwierdza, że terminal znajduje się na zapleczu to idźmy tam z nim. To niewiele kosztuje a zabezpiecza nas przed oszustwami, których mógłby dopuścić się nieuczciwy sprzedawca. I ostatnia uwaga, jeśli mimo wszystko karta zginie lub zostanie skradziona należy natychmiast ja zastrzec.

W większości przypadków banki – wystawcy kart – przyjmują na siebie odpowiedzialność za transakcje dokonane skradzioną kartą od momentu zastrzeżenia. W ten sposób możemy uniknąć ogromnych strat ma, które może narazić nas wykorzystania karty przez złodzieja. Jeśli będziemy o tym wszystkim pamiętać problem bezpieczeństwa naszych kart płatniczych zniknie.