Depozyt bankowy – definicja

Depozyt-bankowy---definicja

Depozyty bankowe to z definicji najprostszy i najpopularniejszy sposób pomnażania naszych oszczędności. Ten metoda inwestycyjna charakteryzuje się szeroka dostępnością i bezpieczeństwem. Sprawdź, dlaczego.

Depozyt to inwestycja finansowa, w której inwestor powierza własne środki pieniężne bankowi na pewien okres, po którym ten zwraca je deponentowi z określonym w umowie zyskiem. Depozyt powstaje w wyniku złożenia w banku naszych pieniędzy lub innych wartości. Z usług depozytowych klienci mogą skorzystać przede wszystkich w bankach, które zajmują się pośrednictwem finansowym.

Bank musi pozyskiwać środki

Banki, aby funkcjonować na rynku finansowym, potrzebują dużego kapitału. Pieniądze są niezbędne w celu udzielania klientom pożyczek i kredytów, na których bank zarabia. Instytucje finansowe za świadczone usługi pobierają od kredytobiorców wynagrodzenie w postaci odsetek, jednakże nawet gromadzony w ten sposób kapitał nie wystarcza na potrzeby kolejnych klientów. Depozyt to coś w rodzaju pożyczki od inwestora-klienta, za którą bank płaci stosownie oprocentowanie.

Rodzaje depozytów

Depozyt bankowy jest zawierany w formie umowy, w której określone są zasady funkcjonowania depozytu, m.in. termin, w którym powierzone bankowi środki zostaną wypłacone i zwrócone właścicielowi, powiększone o kwotę odsetek.

Depozyty bankowe możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • depozyty bieżące,
  • depozyty terminowe.

Depozyty bieżące

Depozyty bieżące to środki pieniężne powierzone bankowi na czas nieokreślony. Charakteryzują się one tym, że mogą być wycofane z instytucji finansowej w każdej chwili bez utraty należnego oprocentowania.

Zaletą tego typu depozytów jest wysoka płynność, czyli możliwość zarządzania zdeponowanymi środkami, kiedy tylko chcemy. Natomiast ich wadą jest bardzo niskie oprocentowanie. Depozyty bieżące nie są wykorzystywane do celu długoterminowego oszczędzania. Jednak często są one konieczne przy wykonywaniu codziennych operacji.

Do depozytów bieżących zaliczamy m.in. wkłady a’vista, rachunki bieżące oraz rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. 

Depozyty terminowe

Depozyty terminowe to inaczej lokaty terminowe. Charakteryzują się one tym, że zdeponowane środki finansowe możemy wycofać z banku po upływie określonego w umowie terminu. Wypłata pieniędzy przed końcem umowy jest oczywiście możliwa, ale równoznaczna z zerwaniem umowy z bankiem i najczęściej wiąże się z utratą dotychczas naliczonych odsetek.

Lokata terminowa jest to umowa pomiędzy bankiem a klientem, który zobowiązuje się do utrzymania środków pieniężnych w banku przez określony czas. Bank tymczasem zobowiązuje się do zwrotu zainwestowanych środków powiększonych o ustalone odsetki.

Depozyty terminowe oferują dużo wyższe oprocentowanie niż depozyty bieżące.

Lokaty nocne – zarabiaj, nawet gdy śpisz

Lokaty-nocne---zarabiaj,-nawet-gdy-śpisz

Rynek lokat bankowych daje zysk oraz bezpieczeństwo złożonych na lokatach pieniędzy. Zyski dają też lokaty nocne, o których się mówi, że zarabiają nawet we śnie.

Na rynku lokat bankowych jest wiele rodzajów lokat, więc o ten właściwy wybór jest dość trudno. Z pewnością każdy klient tego rynku chciałby, aby jego wybór był jak najlepszy, aby jego lokaty były jak najkorzystniejsze i przynosiły jak najwyższe zyski. Aby jednak tak się stało, należy brać pod uwagę wiele elementów, a nie tylko samo oprocentowanie lokaty. Przy wyborze jak najkorzystniejszych lokat należy brać pod uwagę również warunki deponowania pieniędzy, sposób naliczania odsetek, częstotliwość kapitalizacji, skutki zerwania lokaty, okres, na jaki można założyć lokatę, to, czy jest to lokata odnawialna itd. Poza tym ważny jest właściwy dobór oraz dopasowanie lokaty bankowej do potrzeb właściciela. Zazwyczaj klienci rynku lokat bankowych są dość dobrze zorientowani w ofertach, a mimo to wielu z nich niekoniecznie wie, na jakich zasadach działają lokaty bankowe. A lokaty nocne? Jak działają i czy są dobrym rozwiązaniem? Stara się to wyjaśnić klientom tego rynku Comperia.pl.

Lokaty nocne działają w nieco inny sposób niż lokaty terminowe, bowiem są ściśle powiązane z rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi. Pozwalają na korzystanie z pieniędzy zgromadzonych na rachunkach na tych samych zasadach, z jakich korzysta się z kont osobistych. Tak jest za dnia, natomiast w czasie nocy część środków zostaje zdeponowana i pracuje na odsetki dla właścicieli rachunków bankowych. Odsetki, jak wiadomo, to zysk właściciela lokaty nocnej. Niestety, właściciele lokat nocnych nie mogą liczyć na duże zyski, ale za zysk można też uznać możliwość korzystania z tych pieniędzy bez narażania się na utratę odsetek oraz na opłaty za przelewy, jakich żądają banki od właścicieli kont oszczędnościowych. Lokaty nocne mogą być alternatywą dla kont oszczędnościowych. I są, przynajmniej dla kont oszczędnościowych z gorszym oprocentowaniem oraz jedną bezprowizyjną wypłatą. Wydaje się też, że są lepszym rozwiązaniem od standardowych lokat terminowych. Poza tym lepiej chyba przyjąć rozwiązanie z lokatami nocnymi niż trzymać pieniądze na nieoprocentowanych kontach osobistych.

Lokaty terminowe oznaczają zamrożenie na określony termin zainwestowanego w nie kapitału. Każdy z klientów tego rynku powinien wiedzieć, na jaki okres chce zamrozić swoje pieniądze i na jaki procent. To do klientów tego rynku należy decyzja.

Oprocentowanie lokat po październikowych obniżkach stóp procentowych

Oprocentowanie-lokat-po-październikowych-obniżkach-stóp-procentowych

Październik ubiegłego roku przyniósł znaczne zmiany na rynku produktów bankowych. Jak ta sytuacja odbiła się na oprocentowaniu lokat?

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej w październiku ubiegłego roku stopy procentowe zostały obniżone do rekordowo niskiego poziomu. Taka sytuacje musiała odbić się na rynku kredytów i lokat, których oprocentowanie zaczęło ulegać zmianom. Jak obecnie prezentują się lokaty i czy w dalszym ciągu warto korzystać z tego produktu?

Reakcja na obniżenie stóp procentowych

Zgodnie z przypuszczeniami decyzja o obniżeniu stóp procentowych szybko wpłynęła na zmniejszenie oprocentowania lokat. Wynika to z faktu, iż banki były zmuszone do obniżenia oprocentowania nominalnego kredytów konsumpcyjnych, i to z wysokiego -16-procentowego maksimum, do zaledwie 12 proc. Taka strata musi zostać oczywiście pokryta, a odpowiedzialność zostaje przerzucona na klientów.

Poza zwiększeniem prowizji i opłat dodatkowych przy zaciąganiu kredytów, to właśnie lokaty są głównym sposobem na szukanie "oszczędności" przez te instytucje. Teoretycznie nie musiałoby tak być, a zwolennicy bankowych depozytów wcale nie musieliby odczuć zmiany, jednak pozostanie przy sytuacje sprzed października zwyczajnie by się bankom nie opłacało, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rynek nie daje zbyt dużych alternatyw dla ludzi chcących oszczędzać.

Ile zarobimy na lokacie?

Jeśli weźmiemy pod uwagę znaczne zmiany stóp procentowych, możemy mimo wszystko uznać, że na lokatach bankowych w dalszym ciągu można zarabiać.

Co ciekawe, najlepsza propozycja na rynku, oferowana przez SK Bank, pozwala na 5-letnim depozycie zyskać aż 5,8 proc. w skali roku. Pewnego rodzaju pułapką będzie w tym przypadku zapis o oprocentowaniu zmiennym, jednak warto przeanalizować sytuację z ostatnich miesięcy, aby przekonać się, że potencjalny zysk z lokat w SK Banku zawsze kształtował się na naprawdę wysokim poziomie.

Oprocentowanie powyżej 4 punktów procentowych oferuje też wiele instytucji, jednak dla kredytów krótkoterminowych, odnawianych na warunkach standardowych, których oprocentowanie spada często do okolic 2 proc. Pomijając jednak depozyty krótkoterminowe i oferty promocyjne, należy liczyć się z tym, że zysk na poziomie 3 proc. będzie w obecnych warunkach dobrą propozycją.

Tylko 20% Polaków oszczędza na lokatach i kontach oszczędnościowych

Tylko-20%-Polaków-oszczędza-na-lokatach-i-kontach-oszczędnościowych

Większość Polaków twierdzi, że to brak umiejętności i determinacji stanowi większą barierę w oszczędzaniu niż ich ograniczone możliwości finansowe. Tylko dwóch na dziesięciu Polaków deklaruje regularne oszczędzanie, a zaledwie 20% korzysta z konto oszczędnościowych i lokat. Dlaczego tak mało rodaków przechowuje swoje oszczędności na kontach oszczędnościowych i lokatach?

Prawie 60% Polaków nie potrafi oszczędzać na konkretny cel przez długi okres, a aż dla 80% z nas ustalanie planu oszczędzania i trzymanie się go jest zdecydowanie za trudne.

Jak Polacy oszczędzają?

Aż połowa badanych Polaków, a dokładnie 54% przyznaje się do tego, iż nie posiada umiejętności zarządzania budżetem domowym, w związku z tym nisko oceniają swoją wiedzę na temat samego oszczędzania. 31% nie ma żadnej metody na oszczędzanie, a 9% przyznaje, że wydaje swoje dochody bez bieżącego planowania.

Większość badanych rozumie oszczędności jako pozostałość po wydatkach konsumpcyjnych, a nie jako celowe działanie. 68% Polaków do oszczędzania zniechęca konieczność rezygnacji z przyjemności i przymus nadzorowania wydatków.

Niektórzy jednak oszczędzają

Zgromadzone oszczędności posiada tylko 67% polskich gospodarstw domowych, w których każdego miesiąca odkłada się od 200 do 500 złotych. Systematyczne oszczędzanie deklaruje jednak zaledwie 18% gospodarstw domowych.

Tylko 13% badanych Polaków przechowuje swoje oszczędności na kontach oszczędnościowych, a 7%  na lokatach terminowych. Z kolei 10% badanych przechowuje swoje oszczędności w domu. Dodatkowo bardzo mało osób oszczędza długoterminowo. Najwięcej odłożonych środków w bankach stanowią depozyty na 4-12 miesięcy. Porównując Polskę z innymi krajami, poziom długoterminowych oszczędności jest na niskim poziomie.

Przeprowadzone badanie pokazuje, że 58% Polaków w wieku 18-55 lat deklaruje, iż zarobione środki najczęściej wydaje na bieżące potrzeby, a tylko 42% ankietowanych na koniec miesiąca posiada zbędne finanse.

Stopy procentowe nie zachęcają do oszczędzania

Wyniki badań wyraźnie pokazują, że Polacy, by zacząć systematycznie oszczędzać, potrzebują wiedzy i odpowiednich produktów. Niestety do oszczędzania nie zachęcają bardzo niskie stopy procentowe, przez co formuła gromadzenia środków na lokatach i rachunkach nie jest już atrakcyjna.

88% ankietowanych Polaków uważa, że oszczędzanie jest powodem do dumy, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa, a także umożliwia realizację własnych zamierzeń.

Oszczędzaj bez ryzyka

Oszczędzaj-bez-ryzyka

Inwestycje bez ryzyka – czy to w ogóle możliwe? Nie do końca – nawet najbezpieczeniejsze produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty, wiążą się z bardzo niskim, ale jednak występującym ryzykiem upadłości banku, któremu powierzyliśmy nasze nadwyżki finansowe.

Jest wiele sposobów pomnażania swojego majątku, ich efektywność zależy od bardzo wielu czynników. Generalna zasada jest dość prosta: im szybciej chcemy zarobić, tym większe ryzyko będziemy musieli ponieść. Tu szybkie zyski, to najczęściej kwestia nadzwyczajnego szczęścia. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z bardzo spektakularnymi krachami finansowymi w kilku mniej lub bardziej oddalonych od Polski krajach. To dosyć poważnie zachwiało globalne zaufanie do lokat bankowych, a nawet obligacji skarbowych. Wygląda zatem, że trudno mówić o oszczędzaniu bez jakiegokolwiek ryzyka – można jedynie takie ryzyko w znaczącym stopniu ograniczyć.

Ryzyko, a czas

Musimy pamiętać, że duże znaczenie ma czas, w którym chcielibyśmy pomnożyć nasze oszczędności. Inwestycje długoterminowe obarczone są zdecydowanie niższym ryzykiem, ponieważ w przypadku ewentualnych spadków mają szanse na ich odrobienie w dłuższym horyzoncie czasowym.

Giełda

Jedną z form oszczędzania może być inwestycja w akcje i przy dużym szczęściu można na tym dobrze i dość szybko zarobić. Niestety, tak samo szybko można stracić. W takim przypadku kluczem do zmniejszenia ryzyka może być znajomość branży, w jaką planujemy zainwestować – to pozwoli nam we właściwy sposób dobierać spółki rokujące wzrostami. Musimy jeszcze pamiętać, że nigdy nie stawiamy na jedną spółkę, zawsze powinniśmy rozsądnie rozkładać aktywa między kilka podmiotów z dobrze rozwijającej się branży.

Lokaty i obligacje

W obu przypadkach, ciężko liczyć na ogromne i szybkie zyski, ale to chyba ciągle najbezpieczniejsze formy oszczędzania. Pamiętamy jednak wszyscy przypadek cypryjski i grecki, które dobitnie dowiodły, że nie są one całkowicie wolne od ryzyka. Mnogość ofert rynkowych ułatwia wybór lokaty bankowej dostosowanej do naszych potrzeb. Warto zorientować się w ofercie obligacji skarbowych i ulokować oszczędności w papierach tych najszybciej i najlepiej rozwijających się gospodarek światowych.

W związku z zawirowaniami na rynkach finansowych na atrakcyjności zyskały ostatnio inne formy oszczędzania. Obecnie coraz bardziej popularne jest inwestowanie w kruszce, nieruchomości czy nawet zabytkowe samochody.

Właściwie nawet odkładanie oszczędności do porcelanowej skarbonki niesie ze sobą jakieś ryzyko, ale trzeba pamiętać, że nawet niewielka kwota dobrze ulokowana, może się efektywnie pomnożyć.

Ranking kont bankowych w euro: 2016

Ranking-kont-bankowych-w-euro:-2016

Konto walutowe nie należy do powszechnych produktów bankowych, z których korzysta każdy Polak. Jednak w wielu przypadkach taki rachunek okazuje się przydatny, szczególnie jeśli jest prowadzony w euro. Jeśli przymierzasz się do założenia takiego rachunku, sprawdź najnowszy ranking kont walutowych w euro.

Z konta walutowego korzystają nie tylko osoby pracujące za granicą i otrzymujące wynagrodzenie w euro. Funkcjonalność takich rachunków jest o wiele większa. Przede wszystkim warto posiadać takie konto, gdy spłacamy kredyt w obcej walucie i gdy samemu kupujemy tę walutę poza bankiem, na czym można całkiem dużo zaoszczędzić w ciągu roku. Uniknięcie kosztów przewalutowania może być również przydatne podczas wakacji i wyjazdów zagranicznych. Właśnie na takie przypadki przygotowaliśmy nasz ranking kont walutowych. Wybraliśmy euro, ponieważ to waluta wspólnoty europejskiej, której jesteśmy częścią i wielu Polaków posiada ją w swoim portfelu.

Najlepsze konta walutowe w euro

Układając nasz ranking, wzięliśmy przede wszystkim pod uwagę koszt miesięczny za prowadzenie danego konta walutowego, w skład czego wchodzi także opłata za posiadanie karty oraz dodatkowe korzyści dla właścicieli takich kont.

Miejsce w rankingu

Bank

Konto walutowe w euro

Opłata miesięczna za kartę

Opłata za prowadzenie konta

Koszt miesięczny za użytkowanie konta

1.

Bank Smart

SMART Konto EU

0 zł

0 zł

0 zł

2.

Bank Zachodni WBK

Konto24 walutowe w EUR

0 zł

2 zł

2 zł

3.

Bank Pekao

Eurokonto Walutowe

1,59 zł

0,99 zł

2,58 zł

4.

Alior Bank

Konto Walutowe

5 zł

0 zł

5 zł

5.

Millennium Bank

Konto Walutowe

4,44 zł

4,44 zł

8,88 zł

Kto na podium rankingu?

Nasze zestawienie wygrało SMART Konto EU Banku SMART, które jest naprawdę optymalnym rozwiązaniem dla każdego, kto nie chce przepłacać za korzystanie z konta walutowego. Nie zapłacimy tutaj ani za otwarcie, ani za prowadzenie rachunku, a do tego możemy liczyć na preferencyjny kurs wymiany walut. Dostęp do rachunku otrzymujemy poprzez aplikację mobilną, a do rachunku wydawane są karty płatnicze Visa PayWave i V Pay. Warto zwrócić uwagę, że za granicą możemy bezpłatnie korzystać z bankomatów, ale już w Polsce pobierana jest opłata 1 EUR za taką operację.

Wiceliderem naszego zestawienia został Bank Zachodni WBK z Kontem24 walutowym w EUR. Jednak tutaj zapłacimy już za prowadzenie rachunku 2 zł. Bankomaty również nie są darmowe – w Polsce zapłacimy 1,11 zł, a zagranicą – 6,66 zł.

Czuwa nad nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Traci na atrakcyjności ale nadal jest jedną z najważniejszych form oszczędzania a już tym bardziej lokata bankowa jest ważnym elementem naszego świata finansowego w okresie kryzysu.

Dlaczego?

Czuwa nad nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny lokata pieniądze warunkiTo proste ponieważ w okresie kryzysu najczęściej jest inflacji, a inflacja to wzrost cen i utrata wartości pieniądze. Jeżeli trzymamy pieniądze w domu tracą one na wartości i nie są też bezpieczne.

Tymczasem lokata bankowa zapewnia nam nie tylko bezpieczeństwa naszych pieniędzy ale również chroni przed inflacja.

Na wstępie należy wyjaśnić co to jest lokata.
Otóż lokata jest to umowa jaką zawiera klient tego rynku z bankiem na z góry określony czas, czyli pożycza bankowi pieniądze na określony również procent a po wygaśnięciu umowy albo jest ona odnawialna albo właściciel lokaty odpiera zdeponowany kapitał wraz z określonymi umową odsetkami.

Pamiętać jednocześnie należy że od zysku potrącony zostanie podatek oraz współczynnik inflacji. Ważny jest również odpowiedni dobór lokaty bowiem przy każdej lokacie inne mogą być warunki zdeponowania pieniędzy w banku. Na przykład częstotliwość kapitalizacji odsetek, bowiem im częściej są one kapitalizowane i dopisywane do kapitału tym lepiej bowiem później wraz z nim procentują i tym większy jest później zysk. Ci którzy nie znają rynku lokat bankowych a na przykład chcieliby w nim zaistnieć, czyli zdeponować swoje pieniądze w banku mogą zadawać sobie pytanie czy lokata bankowa jest bezpieczna. Otóż jak już na wstępie zaznaczyliśmy lokata jest jedną z najbezpieczniejszych form służących do oszczędzania pieniędzy, a to dlatego ponieważ nad rynkiem lokat czuwa bankowy fundusz gwarancyjny. Tak samo zresztą jak nad kontami oszczędnościowymi oraz kontami osobistymi.

Nie ma takiej możliwości abyśmy stracili swoje pieniądze jeżeli umieścimy je w bankach na lokatach bankowych czy też kontach bankowych, a możemy na tym tylko zarobić.